تماس با ماآدرس : کردستان، سنندج، بهاران میدان قبا آپارتمان اتیه بلوک 9 واحد 5، کد پستی : 6617758641

تلفن تماس : 08733777070